AVALOKITESVARA YAB YUM STATUE 13cm

£105.00

AVALOKITESVARA YAB YUM STATUE 13cm

GOLD PLATED COPPER

Description

AVALOKITESVARA YAB YUM STATUE 13cm

GOLD PLATED COPPER