Avalokitesvara prayer flag 23cm

£8.00

Avalokitesvara prayer flag 23cm
23x 23cm 10 flags per roll

SKU: PFAV1 Category:

Description

Avalokitesvara prayer flag 23cm
23x 23cm 10 flags per roll